EL NOSTRE PROJECTE

El projecte va començar a la vila de Tabassaye Manding (un dels poblats dins la commune esmentada) i per això en pren el nom.
L’associació està formada per tres parts legalment independents: el juny del 2017 vam
crear les associacions de Catalunya i de Suïssa, i a partir de gener de 2018 es va constituir l’associació Tabassaye Manding, al Senegal.
Les 3 associacions treballem coordinadamente per assolir plegats els nostres objectius.
Amb aquesta finalitat s’ha creat un equip local de 9 persones que treballen sobre el terreny, i estem cercant socis a Europa que ens ajudin a obtenir els recursos que necessitem.

Les nostres accions van dirigides a millorar les condicions de vida, fent especial atenció
en l’àmbit de la salut, però també en l’educació i el desenvolupament econòmic dels habitants dels 11 pobles de la commune de Dabo, començant per les viles de Tabassaye Manding i Sintiang Maodo, a partir de les seves prioritats.

També estem ocupant-nos de donar desposta a malalts, principalment nens i joves, d’altres zones del país i que hem conegut en els nostres viatges, als qui donem suport mèdic utilitzant els nostres contactes i la Nostra estructura al Senegal. A aquesta branca del nostre projecte l’anomenem BARUMA, que en llengua manding vol dir columna, pilar, pal de paller.

Valors

Els valors que han d’emmarcar la gestió de la nostra associació són els següents:
 • La solidaritat entre els pobles.
 • La voluntat de servei.
 • La vocació d’aprenentatge mutu i l’intercanvi cultural.
 • La democratització en la gestió i en la presa de decisions.
 • El compromís de procurar una gestió transparent, sostenible i eficient que tendeixi a l’autonomia.

Valors

Els valors que han d’emmarcar la gestió de la nostra associació són els següents:
 • La solidaritat entre els pobles.
 • La voluntat de servei.
 • La vocació d’aprenentatge mutu i l’intercanvi cultural.
 • La democratització en la gestió i en la presa de decisions.
 • El compromís de procurar una gestió transparent, sostenible i eficient que tendeixi a l’autonomia.

Objectius
de futur

Els objectius de la nostra associació han estat debatuts i consensuats en assemblea amb els habitants de Tabassaye Manding i Sintiang Maoudo, les primeres viles on hem començat a treballar. Considerem important que siguin els mateixos habitants els que prenguin a les seves mans la responsabilitat de tirar aquestes iniciatives endavant. Pel que fa a la part europea de l’associació, la Nostra responsabilitat és sobretot proporcionar el suport necessari (via col·laboracions econòmiques, assessorament i acompanyament) i cercar els recursos econòmics per fer viable el projecte. En línies generals i a llarg termini, aquests són els objectius que voldríem aconseguir:
 • Possibilitar l’accés permanent al sistema sanitari de tots els habitants dels 11 pobles de la commune de Dabo a través de la seva inscripció a la Mútua Mèdica de Dabo. Acompanyar-los en el procés de curació i vetllar perquè aquest sigui possible.
 • Promoure la prevenció i la sensibilització en el camp de la salut, i millorar la qualitat i varietat en l’alimentació.
 • Col·laborar en la millora de les instal·lacions i dels serveis que ofereixen els equipaments mèdics associats a la Mútua Mèdica de Dabo.
 • Col·laborar en la millora de les instal·lacions escolars i en l’accés a l’educació per tota la població i en totes les etapes.
 • Treballar per la igualtat de drets, especialment amb els infants i les dones, i promoure la igualtat d’oportunitats, especialment pels joves i les dones.
 • Acompanyar en l’assoliment de l’autosuficiència econòmica i en un desenvolupament sostenible als habitants dels poblats de la Commune de Dabo, començant per Tabassaye Manding fomentant, dins la comunitat, iniciatives concretes adreçades a diferents col·lectius (dones, joves, emprenedors....).
 • Fomentar i propiciar el coneixement mutu i la interculturalitat. El retrat dels districtes de la Commune de Dabo a 12 - 15 anys vista que ens agradaria dibuixar és el d’un conjunt de petites viles rural del Senegal, on les necessitats sanitàries estiguin cobertes, on estiguin en marxa diversos projectes econòmics viables i sostenibles, respectuosos amb l’entorn i amb les cultures locals, on els joves tinguin oportunitat de progressar i tenir una vida digna, i on no sigui necessari emigrar per mirar d’aconseguir-ho. Uns pobles vius i amb futur, als quals ens agradarà anar a visitar els nostres amics, per compartir les vivències però que no ens necessitin per tirar endavant.

Objectius
de futur

Els objectius de la nostra associació han estat debatuts i consensuats en assemblea amb els habitants de Tabassaye Manding i Sintiang Maoudo, les primeres viles on hem començat a treballar. Considerem important que siguin els mateixos habitants els que prenguin a les seves mans la responsabilitat de tirar aquestes iniciatives endavant. Pel que fa a la part europea de l’associació, la Nostra responsabilitat és sobretot proporcionar el suport necessari (via col·laboracions econòmiques, assessorament i acompanyament) i cercar els recursos econòmics per fer viable el projecte. En línies generals i a llarg termini, aquests són els objectius que voldríem aconseguir:
 • Possibilitar l’accés permanent al sistema sanitari de tots els habitants dels 11 pobles de la commune de Dabo a través de la seva inscripció a la Mútua Mèdica de Dabo. Acompanyar-los en el procés de curació i vetllar perquè aquest sigui possible.
 • Promoure la prevenció i la sensibilització en el camp de la salut, i millorar la qualitat i varietat en l’alimentació.
 • Col·laborar en la millora de les instal·lacions i dels serveis que ofereixen els equipaments mèdics associats a la Mútua Mèdica de Dabo.
 • Col·laborar en la millora de les instal·lacions escolars i en l’accés a l’educació per tota la població i en totes les etapes.
 • Treballar per la igualtat de drets, especialment amb els infants i les dones, i promoure la igualtat d’oportunitats, especialment pels joves i les dones.
 • Acompanyar en l’assoliment de l’autosuficiència econòmica i en un desenvolupament sostenible als habitants dels poblats de la Commune de Dabo, començant per Tabassaye Manding fomentant, dins la comunitat, iniciatives concretes adreçades a diferents col·lectius (dones, joves, emprenedors....).
 • Fomentar i propiciar el coneixement mutu i la interculturalitat. El retrat dels districtes de la Commune de Dabo a 12 - 15 anys vista que ens agradaria dibuixar és el d’un conjunt de petites viles rural del Senegal, on les necessitats sanitàries estiguin cobertes, on estiguin en marxa diversos projectes econòmics viables i sostenibles, respectuosos amb l’entorn i amb les cultures locals, on els joves tinguin oportunitat de progressar i tenir una vida digna, i on no sigui necessari emigrar per mirar d’aconseguir-ho. Uns pobles vius i amb futur, als quals ens agradarà anar a visitar els nostres amics, per compartir les vivències però que no ens necessitin per tirar endavant.

Objectius assolits

2017

 • Vam crear les associacions catalana i suïssa.
 • Vam crear un equip local de 2 persones que, amb la col·laboració de metges també locals, ens van ajudar a guarir de les seves malalties a desenes de persones de Tabassaye i d’altres localitats veïnes. Les accions es van fer tant sobre el terreny com acompanyant els malalts al dispensari de Dabo i facilitant-los l’accés als medicaments que necessitaven.
 • Vam evacuar els casos més greus a l’Hospital Regional de Kolda, la capital del
  departament situada a 72 km, i els vam allotjar a la una caseta molt humil de dues
  habitacions, que vam condicionar al veïnat de Sikilo, a Kolda. Aquesta caseta va ser l’embrió de la Maison de Guérison. Mentre durava el tractament, ens vam fer càrrec també de l’alimentació i despeses de vida dels malalts.
 • Vam acompanyar també 5 malalts de Tabassaye a Velingara perquè fossin operats
  pel Dr. Carlos Bardají de Hope & Progress.

2018

 • Es va constituir l’associació senegalesa al poble de Tabassaye Manding.
 • Vam inscriure els 565 habitants de Tabassaye a la Mútua Mèdica de Dabo: aquesta mútua ofereix una cobertura del 80% en la majoria de tractaments, proves i medicaments realitzats en els centres mèdics de referència a la regió de Kolda i un descompte del 50% en els medicaments adquirits a la farmàcia. Aquest pas ens ajuda
  a optimitzar recursos econòmics i permet als vilatans de participar i co-esponsabilitzarse
  de la seva pròpia salut, en tant que ells són els que assumeixin el % del cost dels
  medicaments que no cobreix la mutualització.
 • Vam iniciar els anomenats “plans de sosteniment”, que són l’acompanyament que
  reben alguns dels joves que hem ajudat a guarir-se en forma de petits ajuts econòmics
  per la seva formació.
 • Vam dissenyar una Case de Santè (petit dispensari) al poblat de Tabassaye, i en vam
  iniciar els treballs de construcció.
 • Vam possibilitar la formació de dues persones (un home i una dona) com a ATS,
  amb la intenció que poguessin treballar a la Case de Santé.
 • Vam ampliar l’equip de treball al Senegal a 4 persones.
 • Vam llogar i condicionar una casa de curació (Maison Guérison) de 4 habitacions al barri de Sare Musa (Kolda)

2019

 • Hem equipat la Case de Santé de Tabassaye (mobiliari, equipament mèdic bàsic, panells solars i instal·lació elèctrica, falta encara la instal·lació d’aigua), l’hem inaugurat oficialment, l’hem dotat amb una primera remesa de medicaments i tot just ha començat a funcionar amb les dues persones que van formar-se com a ATS.
 • Hem llogat i condicionat una nova casa de curació de 10 habitacions al veïnat de Fass
  Diahe, a Kolda, a 150 m de l’Hospital Regional (vam saber que la casa de Sare Moussa
  s’inundava durant l’època de pluges).
 • Hem reformat els dos edificis de l’escola de Tabassaye Manding, s’hi ha fet la pintura i reforma del mobiliari i hi hem fet la instal·lació de panells solars i llum elèctrica, així com la creació d’una aula de preescolar per a infants de 3 a 6 anys.
 • Hem possibilitat la regularització de l’État Civil (el que seria el registre civil) a les 115 persones de Tabassaye Manding que no estaven inscrites.
 • Hem continuat amb la mutualització dels habitants de Tabassaye Manding i, a partir del 1/7, hem ampliat la mutualització a la petita població de Shintiang Maudo, veïna de Tabassaye Manding.
 • Hem continuat amb els “plans de sosteniment”.
 • Hem continuat fent-nos càrrec de diferents casos complicats en l’àmbit de la salut, la majoria d’ells s’allotgen a la maison de Guérison de Kolda.
 • Hem iniciat una col·laboració estreta amb la direcció de la Mútua de salut de Dabo i de l’Hospital Régional de Kolda per a propiciar la millora de les seves prestacions i la creació dels serveis mèdics que manquen a la regió.
 • Hem entrat en contacte amb altres ONG’s que treballen a la regió, i estem començant a col·laborar amb ells: Yakar África, ass. Bantandicori, A7, AIDA, Arquitectura sin Fronteras, Alianza, Paz y Dignidad…
 • Continuem acompanyant malalts a operar amb el Dr. Bardají de Hope & Progress.
 • Hem acabat de formular i pressupostar el projecte de la reforma de la Poste de Santé de Dabo i hem començat a buscar el finançament necessari per dur-lo a terme.
 • Hem ampliat l’equip de treball al Senegal a 8 persones.

GUARIR, ESTIMAR,
i EMPODERAR

Estem formant i creant un equip local per a assolir els nostres objectius i cercant socis a Europa que ens ajudin a obtenir els recursos que necessitem.